Gotar

Peyva Barazanî

Peyva Barazanî

Peyva Barazanî Mahir Hesen Peyva Barazanî nîşana tirsa berbera ye di pêşerojê de û belavkirina têgeha formula netewî ye ,...

Nemir Mela Mustefa Barzanî

Nemir Mela Mustefa Barzanî

Nemir Mela Mustefa Barzanî Mahir Hesen Nemir Mella Mustefa Barzanî , Rêberê nexşe rêya çarekirina doza Kurd , hevpar bû...