Gotar

Peyva Barazanî

Peyva Barazanî

Peyva Barazanî Mahir Hesen Peyva Barazanî nîşana tirsa berbera ye di pêşerojê de û belavkirina têgeha formula netewî ye ,...